Miért derékszög a derékszög?

Határozzuk meg először, mi az, hogy szög! Már az általános iskolában is találkozunk ezzel az alapvető fogalommal a geometria témakörében, de hogyan tudnánk leírni? Vegyünk figyelembe egy adott síkot és ennek a síknak legyen egy adott pontja. Ebből a pontból induljon ki két félegyenes. Mit látunk ekkor? Hogy ez a két félegyenes a síkot két részre osztja. Az egyik tartomány és ez a két félegyenes fog egy szöget alkotni. A szög jelentheti a félegyenesek által határolt síkrészeket (szögtartomány), illetve magukat a félegyeneseket is (a szög szárai, szögvonal). Azt, hogy a két szögtartomány közül melyikről van szó, a szárak közé rajzolt körívvel jelezzük. A félegyenesek közös pontját a szög csúcsának, a félegyeneseket a szög szárainak nevezzük.szög

Folytatás